Samen met jou
Wind, water en wonen samenbrengen

Water

Wij maken de waterketen van Nederland toekomstbestendig.

Nederland staat voor de grote uitdaging om droge voeten en schoon water te kunnen handhaven.

De Waterketen, samengevat :
“Water”, omvat de aspecten van de water-business waar jij je op richt:

  • Waterveiligheid
  • Waterkwaliteit
  • Waterzuivering


Door jouw brede, parate en actuele kennis ben jij in staat opgaven adaptief en flexibel op te pakken en naar tevredenheid af te ronden. Jij werkt in elke fase van een project met de juiste balans tussen verbinden, verbeteren en verduurzamen. 

Problemen als stikstof en droogte laten zien dat de oplossingen integraal, adaptief en duurzaam moeten zijn. Het zijn geen losse puzzelstukjes meer. 

De Practice Water focust zich op het onderscheidend vermogen van Balance om zorg te dragen voor het aangaan van de grote uitdaging. 
 De complexiteit van de omgeving, waarin de Practice Water beweegt, neemt toe door onder andere nieuwe wetgeving als de Omgevingswet waarin de Waterwet wordt opgenomen, de digitalisering en het toenemende belang van participatie, het smeden van meer coalities en de wens/noodzaak van klanten om wendbaarder te worden. 

Dat is waar wij de toegevoegde waarde zien en excelleren door onze veelzijdige expertises, zoals bijvoorbeeld projectmanagement, projectbeheersing en assetmanagement.