Samen met jou

Nederland efficiƫnter maken

Mobiliteit & Infrastructuur

In de practice mobiliteit & infra komen veel dingen samen. In de regel geldt: hoe omvangrijker het project, hoe complexer het projectmanagement. 

Binnen deze practice maken wij gebruik van onze expertise op het gebied van integraal projectmanagement.( IPM). Het grote voordeel daarvan is dat binnen dat model alle benodigde disciplines c.q. rollen zijn vertegenwoordigd.

IPM behelst vijf gebieden:

1. Projectmanagement;
2. Contractmanagement;
3. Technisch management;
4. Omgevingsmanagement;
5. Projectbeheersing.

Het IPM-model is gebaseerd op rollen en implementatie ervan is maatwerk, wat betekent: toegesneden op het project en de organisatie aan de kant van de opdrachtgever. 

Het projectmanagementprincipe blijft steeds hetzelfde, maar de concrete uitwerking en invulling ervan kan dus verschillen. Dat heeft ook zijn weerslag op de profielen en (kern)competenties voor de sleutelfuctionarissen. 

Balance biedt daar meerwaarde; door onze ervaring en expertise zijn wij samen met jou in staat invulling te geven aan dit maatwerk per opdrachtgever.

Wij hebben ervaring met IPM opgedaan binnen projecten in de weg- en waterbouw, dijkversterkingen, railinfra, hoogspanning en gebieds(her)inrichting.