Samen met jou

  • Werken aan Beleid en strategie 
  • Werken aan de klimaatbegroting Warmtetransitie

Energietransitie

Nederland staat voor een grote uitdaging: van het aardgas af en aansluiten op duurzame energiebronnen. 

Het vraagt andere, innovatieve technieken, een wijkgerichte aanpak en een actieve houding van publieke en private partijen. 

Uitdagingen die wij zien:

  • Ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie door provincies;
  • Opstellen de Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen door  gemeenten;
  • Toekomstbestendiger en CO2-neutraal maken van de woningvoorraad. 


Hoe bepaal je koers in deze groeiende en veranderende markt?

Bij Balance denk en werk jij mee tijdens verschillende fasen van de transitie. 
Jij zoekt verbinding tussen alle betrokken, ziet kansen en  zorgt voor versnelling van je project.  Met ons actieve netwerk in de energiesector en onze verschillende rollen bij verschillende organisaties hebben we een breed referentiekader. Ons team ontwikkelt kennis en tools die energieprocessen versnellen.