Met jou

Werken aan continu verbeteren 

Balance Academy 

Wendbaarheid 
Jij ziet dat de markt in sneltreinvaart verandert. Denk aan klimaat, verandering op mobiliteit en veroudering van bestaande infrastructuur en energienetwerken. Dit vraagt om een sterk eigen bewustzijn en aanpassingsvermogen om te kunnen anticiperen op de toekomst.  ​ 

Anticiperen op de toekomst vraagt om wendbaarheid. Naast een sterke harde kant gericht op inhoud, techniek, ervaring en expertise is het ook belangrijk om te blijven ontwikkelen op de zachte kant met focus op samenwerking, houding & gedrag, vaardigheden, mindset en cultuur.

De Balance Academy brengt die harde en zachte kant samen en zoekt daarbij naar synergie. Dit zorgt voor een proces van continu verbeteren.  

Wij delen, borgen en dragen kennis en ervaring over om Balance en haar opdrachtgevers, wendbaarder, effectiever en duurzamer te maken. Heb je ook deze ambitie? Kom je steentje bijdragen en daag ons uit.  

Professionaliseren 

Samen met jou ondersteunt de Balance Academy mensen, teams en organisaties met de (verdere) professionalisering. Dit doen wij door middel van professionaliseringsprogramma's,  zoals vakinhoudelijke trainingen, verbeterprogramma's, kennis- & expertisesessies, teamcoaching en intervisie. Met onze verbeterprogramma’s bij externe opdrachtgevers en aan de interne organisatie, dragen wij bij aan een duurzame verdere ontwikkeling en daarmee een toekomstbestendiger Nederland.    

​Aanbod

Concreet biedt de Academy zowel intern als voor haar opdrachtgevers vier pijlers: career programs, incompany trainingen, open inschrijvingen en interne expertise trainingen. De nadruk ligt hierin op die verbinding van de harde en zachte kant om verdere professionalisering duurzaam bestendig te krijgen.​ Centraal hierbij staat onze visie op leren, namelijk Action Learning (actiegericht leren).​ Wil je meer weten, kom op de koffie!

Actiegericht leren 

Uit onderzoek blijkt dat leren in de praktijk de meest effectieve vorm is.  
Learning “on the job” door kennis, ervaring, reflecties en inzichten die je hebt opgedaan direct toe te passen in de praktijk. Het 70:20:10 leermodel is een idee van Charles Jennings en gaat ervan uit dat we het meeste leren door te doen.   

70% learning “on the job”, 20% sociaal leren en 10% formeel leren binnen een georganiseerde en gestructureerde context, denk aan klassikale trainingen en e-learning.  

Als Balance Academy zetten wij deze methodiek in, gekoppeld aan Action Learning. Om echt in het leren vooruit te lopen, opgedane kennis op de juiste manier toe te passen, gedragsveranderingen teweeg te brengen en een lerende organisatie voort te brengen is de combinatie nodig tussen kennis & ervaring met reflectie en het stellen van vragen die persoonlijke vooronderstellingen en aannames kritisch onderzoekt. Hiermee trek je aannames in twijfel om zo tot nieuwe perspectieven te komen en het leereffect te verbeteren en vergroten.  

Adaptieve mindset 

Projecten managen zou gemakkelijker zijn als we alleen maar te maken hadden met technische problemen waar we de oplossing al voor kennen. Tegenwoordig is dat minder dan ooit het geval. Hoe moet het verder met de infrastructuur & mobiliteit, met de files, de veranderingen in de watersector, gebiedsontwikkeling, de energietransitie en de tijd tijdens en na corona? Het enige dat we weten is dat het nooit meer zal worden zoals het vroeger was.  

Om adaptieve problemen aan te pakken en te leren in een veranderende omgeving is niet alleen vakinhoudelijke en technische kennis nodig maar een adaptieve mindset. De kern daarvan is: jezelf en anderen mobiliseren, nieuwe realiteiten onder ogen zien, anderen de kracht en het vertrouwen geven om een onzekere, veranderende toekomst tegemoet te gaan. Wij geloven dat Balance “fit voor de toekomst” is met een adaptieve projectmanagementstijl om leren en anticiperen naar de toekomst toe te versteken. Hiermee kunnen wij bouwen aan een toekomstbestendiger Nederland, samen met jou.  

Ook jij kan trainer worden 

De Academy is er voor en door jou. Dit betekent dat niet alleen onze ervaren trainers de uitvoering verzorgen, maar dat iedereen die hierin ambitie heeft door middel van onze train-de-trainer, ook workshops en trainingen kan verzorgen binnen zijn/haar expertisegebied, zowel intern als extern bij opdrachtgevers. Dit vraagt wel om jouw commitment en persoonlijke uitdagingen, zin om dit aan te gaan? We maken graag kennis met je.