Samen met jou

Werken aan een duurzamere toekomst 

Subsidies 

Subsidiescan

Is de subsidiewereld nieuw voor u en uw organisatie of wilt u simpelweg weten wat de mogelijkheden zijn, dan kan een subsidiescan uitkomst bieden. Aan de hand van de (beoogde) bedrijfsactiviteiten kunnen wij de mogelijkheden in kaart brengen en een inschatting maken van de slagingskans per regeling. Het is raadzaam om deze aan het begin van een project in kaart te brengen zodat er geen subsidies worden misgelopen.

Subsidieadvies

In het verlengde van de subsidiescan adviseren wij over de beste mogelijkheden, zodat de dagelijkse werkzaamheden en/of het project goed aansluiten bij het gestelde doel van de subsidieregeling. Het is namelijk niet alleen van belang om een goed project te hebben, maar ook een goede aanvraag!

Subsidieaanvragen

Vanzelfsprekend schrijven we aanvragen voor alle soorten regelingen. Dit kan variëren van een formulier tot aan tientallen pagina’s van een projectplan, hetgeen regeling afhankelijk is. Niet alleen de kwaliteit van een project is belangrijk, maar ook de manier waarop het op papier wordt gezet. Dit vraagt een bepaalde insteek en ervaring.