Samen met jou

Loopt het project in goede banen

Projectmanagement

Balance heeft jarenlange ervaring met veel projecten van uiteenlopende opdrachtgevers zoals: Gemeenten, Provincies, Prorail, TenneT, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol, Rijkswaterstaat en een groot aantal aannemers. De projectmanagers van Balance delen hun ervaringen, zodat men van elkaar kan leren. Daarnaast gebruiken we methoden en tools, zoals procesversnellers en de projectscan om onze kennis te ondersteunen.

Projectmanagement: Balans in een scala aan projecten
Jij verstaat de kunst om alle factoren, die invloed hebben op een project, op zo’n manier te verbinden dat ze bij elkaar optellen. Eigenlijk is mensen-tijd-budget-processen-kwaliteit-verwachtingsmanagement een betere omschrijving dan Projectmanagement. Hierbij zijn ook proces-, portfolio- en programmamanagement van belang en mag goede projectleiding niet ontbreken. 

Effectief door uitgebreide projectervaring
De medewerkers van Balance voeren een grote verscheidenheid aan projecten uit, van mobiliteit tot infrastructuur en van gebiedsontwikkeling tot dijkversterking. Onze verschillende ervaringen delen we in periodieke expertise-ontmoetingen. Kortom, door het delen van ervaringen met een breed scala aan projecten en een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, maken Balance medewerkers projecten tot een succes.

Assetmanagement

Er is grote dynamiek bij beheerders van infrastructuur en openbare ruimte. Dit komt door de energietransitie, klimaatadaptatie en allerlei nieuwe technologieën. Daarom neemt de noodzaak van toekomstbestendig assetmanagement alleen maar toe. 

Jij komt bij Balance voor het faciliteren van de bouw van een wendbaar, innovatief en effectief assetmanagement systeem. Hierdoor kunnen assets aan de gestelde prestatie-eisen voldoen. Door onze integrale aanpak, help jij asseteigenaren, assetmanagers en dienstverleners flexibel met veranderingen om te gaan en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.  Denk bij Integraal assetmanagement onder andere aan: implementatie en professionalisering van assetmanagement, ontwikkeling van diverse assetmanagement producten en risico gestuurd assetmanagement. 

Met jouw kennis van assetmanagement heb jij contact met aannemers, woningcorporaties en de beheerders van infrastructuur en openbare ruimte. In jouw rol verbind jij iedereen in de keten om te komen tot een succesvolle ketensamenwerking. Ons doel is waarde uit assets creëren, waarbij de mens centraal staat.