Samen met jou

Gestructureerd werken aan een tevreden omgeving

Omgevingsmanagement

Projecten worden steeds complexer en de omgeving steeds mondiger. Daarnaast is participatie nog belangrijker geworden met de nieuwe participatiewet.

Jij zet je als omgevingsmanager in voor het soepel laten verlopen van projecten. Dit doen we door stakeholders in een vroeg stadium van het project te betrekken.

Projecten waarin omgevingsmanagement niet of verkeerd wordt toegepast, kunnen hiervan hinder ondervinden. Bijvoorbeeld doordat juridische procedures leiden tot substantiële vertraging in de uitvoering.

Jij ziet de omgeving zowel een kans als een bedreiging. Projecten beïnvloeden de leefomgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook projecten. Hierin is jouw rol als omgevingsmanager cruciaal. 

Jij bent samen met jouw collega's van Balance zijn in staat tijdig invulling te geven aan de conditionering die nodig is om het project te realiseren. Denk daarbij aan: kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, beschikbaarheid van gronden, vergunningen, enzovoort.

Dit doen wij gestructureerd met een issue-gestuurde aanpak.  Dat zorgt voor snel zich op de knelpunten, zodat de omgevingsmanagers weten waarop zij moeten bijsturen.

Door deze manier van werken is de omgevingsmanager van Balance in staat duurzame relaties in de omgeving op te bouwen. Ze kunnen tijdig schakelen tussen de omgeving en het projectteam. Belangen worden optimaal behartigd en er ontstaat een wederzijds begrip, wat leidt tot een betere acceptatie van het project.