Samen met jou

Door onze integrale aanpak met meer aandacht, efficiënter werken.

Assetmanagement

Er is grote dynamiek bij beheerders van infrastructuur en openbare ruimte. Dit komt door de energietransitie, klimaatadaptatie en allerlei nieuwe technologieën. Daarom neemt de noodzaak van toekomstbestendig assetmanagement alleen maar toe. 

Jij komt bij Balance voor het faciliteren van de bouw van een wendbaar, innovatief en effectief assetmanagement systeem. Hierdoor kunnen assets aan de gestelde prestatie-eisen voldoen . Jij zorgt ervoor dat risico’s worden beheerst en onverwachte kosten voorkomen nu en in de toekomst.

Integraal assetmanagement  houdt ondermeer in:  

  • Implementatie en professionalisering van assetmanagement;
  • Ontwikkeling van diverse assetmanagement producten;
  • Risico gestuurd assetmanagement;
  • Data- en informatiemanagement;
  • Assetmanagement borgen in prestatiecontracten en projecten;
  • Borgen van processen op het gebied van asset management.


Wij gaan verder dan de inhoud!
Met jouw kennis van assetmanagement heb jij contact met aannemers, woningcorporaties en de beheerders van infrastructuur en openbare ruimte. In jouw rol verbind jij iedereen in de keten om te komen tot een succesvolle ketensamenwerking.

Ons doel is waarde uit assets creëren, waarbij de mens centraal staat.  

Door onze integrale aanpak, help jij asseteigenaren, assetmanagers en dienstverleners flexibel met veranderingen om te gaan en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

Bij Balance denken en werken wij vanuit belangen (van onze opdrachtgevers), ontwikkelingen (in de maatschappij, de markt en het vakgebied) en kansen en risico’s.  Dat helpt ons concreet bij het maken en behalen van goed assetmanagementbeleid, -doelstellingen, -plannen en -activiteiten.