Fit voor je toekomst

De Balance Academy ziet fun & vitaliteit als essentieel onderdeel om ‘Fit voor je toekomst’ te blijven. Vitaliteit richt zich op saamhorigheid en eigenaarschap met als uiteindelijk doel om duurzaam inzetbaar te blijven.

Duurzaam inzetbaar houdt in dat medewerkers tijdens hun werk goed in hun vel zitten en zich kunnen ontplooien. Daarbij hoort ook veel fun, een goede werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling. Dus werken aan uitdagende projecten met behoud van gezondheid en werkplezier. Wij geloven erin dat als je lol hebt met elkaar en er een fijne werksfeer heerst, je ook beter in je vel zit... toch? ​Daarom hebben wij activiteiten op het gebied van sport, fun, kennis, vaardigheden, mindset en energiemanagement.

Balance op Café?

Balance Cafés zijn events over hedendaagse onderwerpen. Inhoudsdeskundigen, spraakmakers en publiek praten afwisselend over een specifiek thema en doen mee met interactieve werkvormen.

Waarschuwing: De cafés zijn niet voor iedereen... er wordt van jou moed en een ‘open mind’ gevraagd om buiten je comfortzone te treden!!!

Wij onderscheiden vier soorten cafés:

Balance Vitaliteit Café 

Het kan zijn dat een kleine gedragsverandering al duurzaam, gezond gedrag oplevert. Een kleine aanpassing in je dagelijkse patronen kan grote gevolgen hebben voor je energiehuishouding. Belangrijk is dat je je bewust wordt van je eigen vitaliteit en wat je hier zelf aan kunt bijdragen.

Balance Dialoog Café 

In dialoog gaan met je collega's waarbij je door uitwisseling van ervaringen samen tot nieuwe ideeën komt. Bij de dialoog gaat het erom écht naar elkaar te luisteren en te spreken vanuit je eigen ervaring om zo een realistischer beeld van elkaar en elkaars aandeel in de organisatie te krijgen. Bij het voeren van een dialoog ga je niet in discussie, maar kan je vanuit persoonlijke ervaringen ook gevoelige onderwerpen bespreken, zoals het omgaan met verschillen en gedrag.

Balance Kennis Café 

De Balance Kennis Cafés zijn bijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in bepaalde expertises of practices en daar een verdieping in zoekt. 

Balance Business Café 

In Balance Business café komen actuele marktgerichte vragen aanbod betreffende het maandthema. Samen zetten we de ideeën direct om in een concreet plan van aanpak/stappenplan. Je gaat naar huis met een duidelijk beeld van de te zetten stappen om business te generen voor Balance en/of inhoudelijke bij te dragen aan de expertise-ontwikkeling van de Balance organisatie.

Daniello Boszhard

Interne opleiding en training

Binnen Balance bestaat er een reeks van interne opleidingen gericht op vaktechnische kennis binnen de expertisegebieden en practices. Daarnaast richt de Balance Academy zich op het uitbouwen van sociale vaardigheden om ondersteuning te bieden aan ieders persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierdoor blijft iedereen mobiel, up-to-date en krijgt de kans te bouwen aan de eigen loopbaanontwikkeling. 

De Balance Academy draagt samen met jouw Resource manager bij aan inspiratie op ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. Elk vraagstuk is weer anders, dus het draait om maatwerk. Wij onderzoeken altijd eerst de vraag achter de vraag, om vervolgens samen een oplossing voor jou te zoeken.

Julia Bal